My Polacy chcąc podjąć zatrudnienie za granicą, musimy spełnić określone warunki. Tak samo dzieje się w przypadku, kiedy chcemy w swoim przedsiębiorstwie zatrudnić Ukraińca lub innego cudzoziemca. Szczególnie w tym roku, kiedy na Ukrainie wybuchła wojna, a wielu Ukraińców uciekło ze swojego kraju, obejmowanych jest wiele stanowisk pracy, właśnie przez nich. Co warto wiedzieć o zatrudnieniu obcokrajowca?

Warunki, jakie należy spełnić, aby zatrudnić cudzoziemca

Zastanawiasz się, jak zatrudnić Ukraińca? Aby cudzoziemiec mógł podjąć pracę na terenie Polski niezbędne jest posiadanie przez niego zezwolenia na pobyt i pracę. Warunki, jakie wynikają z ustawy i które należy spełnić to:

  • posiadanie przez cudzoziemca praca do ubezpieczenia zdrowotnego;
  • wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, nie może być niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
  • posiadanie stabilnego i regularnego dochodu przez cudzoziemca, które wystarczy na pokrycie kosztów utrzymania siebie i rodziny,
  • posiadanie miejsca zamieszkania przez cudzoziemca.
Jak zatrudnić Ukraińca

Jakie oferty pracy najczęściej podejmują cudzoziemcy?

Jeśli już dowiedziałeś się, jak zatrudnić cudzoziemca, to teraz sprawdź, jakich prac najczęściej podejmują się. Przedsiębiorcy, którzy zmagają się z brakiem pracowników na roli czy produkcji, mogą liczyć na pomoc Ukraińcom. Tak samo jest z pracą w budowlance czy pracą sezonową.

Jakie informacje zawiera zezwolenie na pobyt tymczasowy i pracę?

Decyzja o zezwolenie na pobyt tymczasowy i pracę zawiera nie tylko termin ważności tego zezwolenia, ale również podmiot powierzający wykonanie pracy, stanowisko, na którym cudzoziemiec jest zatrudniony, najniższe wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy.

Zatrudnienie cudzoziemca wiąże się z wieloma formalnościami. Warto jest skorzystać z pomocy firmy, która zajmie się zatrudnieniem Ukraińca od A do Z.