Ochrona środowiska jest bardzo ważna. Wiele przedsiębiorstw, które otwierają działalność muszą ubiegać się o różne pozwolenia. Zapoznaj się z naszym artykułem i dowiedz się, co warto wiedzieć o pozwoleniu zintegrowanym, a co o innych decyzjach środowiskowych. Czy można je pominąć?

Decyzja środowiskowa Poznań – co warto o niej wiedzieć?

Jeśli inwestycja i jej działalność może mieć niekorzystny wpływ na środowisko, to niezbędne jest uzyskanie pozwolenia. Decyzja środowiskowa to dokument, o który ubiegać można się podczas wizyty w urzędzie: starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub gminy, dyrekcji ochrony środowiska, urzędzie dzielnicowym, miastowym albo Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ocenę oddziaływania na środowisko obejmuje:

  • weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  • uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień,
  • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
Pozwolenie zintegrowane Poznań

Pozwolenie zintegrowane Poznań – co warto o nim wiedzieć?

W firmach, które swoją działalnością powodować mogą zanieczyszczenie powietrza, często wymagane jest uzyskania pozwolenia integrowanego. Pozwolenie zintegrowane to licencja, która udzielana jest na prowadzenie działalności przemysłowe, Uzyskują je różne instalacje, do których zaliczamy te:

  • wytwarzające energię i paliwa,
  • służące do chowu lub hodowli zwierząt,
  • mleczarnie, rzeźnie, ubojnie,
  • do produkcji i obróbki metali,
  • do produkcji papieru, płyt wiórowych.

Również i przedsiębiorstwa działające w przemyśle mineralnym, chemicznym, czy w gospodarce odpadami muszą ubiegać się o pozwolenie zintegrowane.

Jeśli chodzi o środowisko, to firmy w szczególnych przypadkach ubiegać muszą się również o pozwolenie zintegrowane. Załatwienie takich dokumentów możemy zlecić agencji, która świadczy usługi związane z ochroną środowiska. Często uzyskanie takiego pozwolenia wiąże się z pozyskaniem ogromnej ilości dokumentów. Warto skorzystać z profesjonalnej pomocy specjalistów.